Handeczeem bij specialisten door alcohol en handschoenen

Wat is de beste handelswijze voor een arts-assistent Oogheelkunde die last aangeeft van droge en jeukende handen, ontstaan en verergerend door pre-operatief wassen, borstelen en joderen van de handen en langdurig dragen van occlusieve handschoenen. Hij is bekend met constitutioneel eczeem in de kinderjaren.

Zoals telefonisch besproken is hier sprake van een risicopatient/collega in een risicoberoep die waarschijnlijk handeczeem gaat ontwikkelen. Actie voor deze collega, aan het begin van zijn carriere, is inderdaad zeer op zijn plaats. Conform de NVAB Richtlijn Preventie Contacteczeem (zie: www.nvab-online.nl) kunt u trachten hem optimaal te begeleiden (handverzorging, wasinstructies, handschoenadvies) en zonodig verwijzen naar de dermatoloog. Indien u dat zelf geregeld krijgt: prima.
Mocht u dat op prijs stellen dan kunt u ook verwijzen naar het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc via de Polikliniek Mens en Arbeid, in eerste instantie voor consultatie, zonodig aangevuld met allergologisch onderzoek (zoals u ook reeds eerder deed!). Succes en met coll. hoogachting